پیش‌آزمون تشریحی(فیزیک-شیمی) مجموعه مدارس سلام همراه با پاسخنامه آبان ۹۸

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

Paz-fizik.shimi-9om


پیش‌آزمون تشریحی(عربی) مجموعه مدارس سلام همراه با پاسخنامه آبان ۹۸

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

Paz-arabi-9om


پیش‌آزمون و آزمون تشریحی(هندسه) مجموعه مدارس سلام همراه با پاسخنامه آبان ۹۸

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

Paz-hendese-9om

Az-hendese-9om


پیش‌آزمون تشریحی(حساب) مجموعه مدارس سلام همراه با پاسخنامه آبان ۹۸

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

Paz-hesab-9om


پیش آزمون تشریحی(فارسی)مجموعه مدارس سلام همراه با پاسخنامه ۹۸

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

paz-farsi-9om


پیش آزمون (فارسی) تشریحی مجموعه مدارس سلام آبان ۹۷

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

paz-farsi-9om


پیش آزمون و آزمون (حساب) تشریحی مجموعه مدارس سلام آبان ۹۷

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

hesab_9om

hesab-9om


پیش آزمون و آزمون (فارسی) تشریحی مجموعه مدارس سلام آبان ۹۷

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

farsi_9om

farsi-9om


پیش آزمون و آزمون (هندسه) تشریحی مجموعه مدارس سلام آبان ۹۷

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

hendese_9om

hendese-9om


پیش آزمون (زیست) تشریحی مجموعه مدارس سلام آبان  ۹۸

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

Paz-zist-9om


آزمون تشریحی مجموعه مدارس سلام آبان ۹۷

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

zist-9om


پیش آزمون تستی ۱۵ اردیبهشت ماه همراه با پاسخنامه – جامع مجموعه مدارس سلام (اردیبهشت۹۸)

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

سوال       سوال ۹

پاسخنامه    پاسخ نهم


پیش آزمون تشریحی درس ادبیات پایه نهم مجموعه مدارس سلام (اسفند ۹۷)

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

سوال       farsi 9

پاسخنامه       farsi 9 p


پیش آزمون تشریحی درس عربی پایه نهم مجموعه مدارس سلام (اسفند ۹۷)

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

سوال         arabi 9

پاسخنامه     arabi 9p


پیش آزمون تشریحی درس حساب پایه نهم مجموعه مدارس سلام (اسفند ۹۷)

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

سوال        hesab9

پاسخنامه          hesab9 p


پیش آزمون تشریحی درس هندسه پایه نهم مجموعه مدارس سلام (اسفند ۹۷)

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

سوال          hendese9

پاسخنامه            hendese9p


پیش آزمون تشریحی درس فیزیک و شیمی پایه نهم مجموعه مدارس سلام (اسفند ۹۷)

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

سوال          fizik o shimi 9

پاسخنامه            fizik o shimi 9 p


پیش آزمون تشریحی درس زیست

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

سوال              zist9

پاسخنامه        zist9p


سوالات آزمون های تشریحی سال تحصیلی گذشته در پایه نهم

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

  1. حساب           hesab 9
  2. هندسه          hendese 9     
  3. عربی             arabi 9
  4. ادبیات            adbyat 9
  5. زیست            zist 9
  6. فیزیک            fizik 9