پیش‌آزمون تشریحی(فیزیک-شیمی) مجموعه مدارس سلام همراه با پاسخنامه آبان ۹۸

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

Paz-fizik.shimi-7om


پیش‌آزمون تشریحی(عربی) مجموعه مدارس سلام همراه با پاسخنامه آبان ۹۸

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

Paz-arabi-7om


پیش‌آزمون و آزمون تشریحی(حساب) مجموعه مدارس سلام همراه با پاسخنامه آبان ۹۸

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

Paz-hesab-7om

Az-hendese-7om


پیش آزمون تشریحی(فارسی)مجموعه مدارس سلام همراه با پاسخنامه ۹۸

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

paz-farsi-7om


آبان پیش آزمون (فارسی) تشریحی مجموعه مدارس سلام آبان ۹۷

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

paz-farsi-7om


پیش آزمون و آزمون تشریحی (حساب) مجموعه مدارس سلام آبان ۹۷

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

hesab_7om

hesab-7om


پیش آزمون و آزمون تشریحی (فارسی) مجموعه مدارس سلام آبان ۹۷

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

farsi_7om

farsi-7om


پیش آزمون و آزمون تشریحی (هندسه) مجموعه مدارس سلام آبان ۹۷

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

hendese-7om

hendese_7om


پیش آزمون (زیست) تشریحی مجموعه مدارس سلام آبان ۹۸

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

Paz-zist-7om


آزمون تشریحی مجموعه مدارس سلام آبان ۹۷

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

zist-7om


پیش آزمون تستی ۱۵ اردیبهشت ماه همراه با پاسخنامه – جامع مجموعه مدارس سلام (اردیبهشت۹۸)

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

سوال       سوال ۷

پاسخنامه     پاسخ هفتم


پیش آزمون تشریحی درس ادبیات پایه هفتم مجموعه مدارس سلام (اسفند ۹۷)

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

سوال        farsi 7

پاسخنامه      farsi 7 p


پیش آزمون تشریحی درس عربی پایه هفتم مجموعه مدارس سلام (اسفند ۹۷)

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

سوال         arabi 7

پاسخنامه           arabi 7p


پیش آزمون تشریحی درس حساب پایه هفتم مجموعه مدارس سلام (اسفند ۹۷)

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

سوال         hesab7

پاسخنامه           hesab7 p


پیش آزمون تشریحی درس هندسه پایه هفتم مجموعه مدارس سلام (اسفند ۹۷)

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

سوال         hendese7

پاسخنامه           hendese7p


پیش آزمون تشریحی درس فیزیک و شیمی پایه هفتم مجموعه مدارس سلام (اسفند ۹۷)

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

سوال         fizik o shimi 7

پاسخنامه         fizik o shimi 7 p


پیش آزمون تشریحی درس زیست

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

سوال        zist

پاسخنامه        zistp


سوالات آزمون های تشریحی سال تحصیلی گذشته در پایه هفتم

(برای دانلود رو لینک کلیک کنید)

  1. حساب           hesab 7
  2. هندسه          hendese 7    
  3. عربی             arabi 7
  4. ادبیات            adbyat 7
  5. زیست            zisit 7
  6. فیزیک            fizik 7