برگزاری اولین آزمون تشریحی مجموعه مدارس سلام

سه شنبه ۱۴ آبان ۹۸ - درس زیست_زمین
آبان ۱۷, ۱۳۹۸/توسط admin

۳۳درصد قبولی در دوره اول المپیادهای علمی

33درصد قبولی دانش آموزان سلام ثامن در دوره اول المپیادهای علم…
اسفند ۲۶, ۱۳۹۷/توسط admin

کسب امتیاز برتر منطقه در رشته پژوهش جشنواره نوجوان خوارزمی

کسب امتیاز برتر منطقه در رشته پژوهش جشنواره نوجوان خوارزمی و صعو…
اسفند ۱۷, ۱۳۹۷/توسط admin

کسب امتیاز تیم برتر مسابقه دست سازه های جشنواره نوجوان خوارزمی

کسب امتیاز تیم برتر مسابقه دست سازه های جشنواره نوجوان خوارزمی د…
اسفند ۱۷, ۱۳۹۷/توسط admin

کسب امتیاز برتر مسابقات احساس واژه ها

تشویق دو نفر از دانش آموزان دبیرستان سلام ثامن که جز صد نفر برتر م…
اسفند ۱۷, ۱۳۹۷/توسط admin

برگزاری المپیادهای ریاضی و علوم تجربی و ادبیات فارسی

اسفند ۲, ۱۳۹۷/توسط admin

دهکده المپیاد ۲

در راستای اجرای راهکار 5-5 سند تحول بنیادین و 13-2 برنامه درس…
اسفند ۲, ۱۳۹۷/توسط admin

دهکده المپیاد ۱

بهمن ۲۵, ۱۳۹۷/توسط admin

برگزاری بیستمین مانور زلزله

🔵برگزاری بیستمین مانور زلزله ۷ آذر ۹۷
✅برگزاری جلسات همفکری متعد…
دی ۹, ۱۳۹۷/توسط admin

راه اندازی نشریه داخلی دبیرستان

معاونت فرهنگی دبیرستان سلام ثامن اقدام به چاپ نشریه داخلی تح…
مهر ۲۲, ۱۳۹۷/توسط admin

برگزاری جشن اول مهر

در اول مهر دبیرستان سلام ثامن جشنی کوچک با دانش آموزان جدید خو…
مهر ۲۱, ۱۳۹۷/توسط admin

برگزاری جشن جوانه ها

برگزاری جشن جوانه ها در دبیرستان سلام ثامن در تاریخ شنبه 31 شهریور 9…
مهر ۱۰, ۱۳۹۷/توسط admin
بارگذاری موارد بیشتر