اخبار پایه ها

کاردستی به مناسبت روز مادر

بهمن ۲۹, ۱۳۹۸/توسط admin

یادگیری سانتی متر ومیلی متربا تخته میخ

بهمن ۲۹, ۱۳۹۸/توسط admin

درست کردن تسبیح درس هدیه ها

بهمن ۲۹, ۱۳۹۸/توسط admin

حضور دانش آموزان دبستان سلام ثامن در راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن

بهمن ۲۷, ۱۳۹۸/توسط admin

هم خوانی سرود «جاویدان ایران عزیز ما»

بهمن ۲۷, ۱۳۹۸/توسط admin

هم خوانی سرود «بوی گل سوسن و یاسمن آید»

بهمن ۲۷, ۱۳۹۸/توسط admin

آغاز تدریس سانتی متر با وزن وقد

بهمن ۲۶, ۱۳۹۸/توسط admin

کنفرانس هفت خوان رستم کاری از دانش آموزکوشا مهدیار کوچکی

بهمن ۲۶, ۱۳۹۸/توسط admin

املاء آیینه

بهمن ۲۶, ۱۳۹۸/توسط admin

جشن زمین دانش اموزان پیش دبستانی

بهمن ۲۶, ۱۳۹۸/توسط admin

املای لامسه

بهمن ۲۰, ۱۳۹۸/توسط admin

آموزش محیط ومساحت باتخته میخ

بهمن ۲۰, ۱۳۹۸/توسط admin

کنفرانس شاعر بزرگ ایران

بهمن ۲۰, ۱۳۹۸/توسط admin

زنگ نقاشی

بهمن ۲۰, ۱۳۹۸/توسط admin

بازدید از نانوایی

بهمن ۲۰, ۱۳۹۸/توسط admin

خلاقیت پرچم

بهمن ۲۰, ۱۳۹۸/توسط admin

بازی ریاضی با چوب خط

بهمن ۲۰, ۱۳۹۸/توسط admin

دست ورزی

بهمن ۲۰, ۱۳۹۸/توسط admin

بازی با کوییزنر

بهمن ۲۰, ۱۳۹۸/توسط admin

تزیین کلاس ها به مناسبت دهه مبارک فجر

بهمن ۱۶, ۱۳۹۸/توسط admin

کارت های شناخت جانوران

بهمن ۱۶, ۱۳۹۸/توسط admin

اردوی تفریحی آموزشی شهر مشاغل کارالند

بهمن ۱۶, ۱۳۹۸/توسط admin

برگزاری جشن روز تولد حضرت زینب (س)

بهمن ۱۶, ۱۳۹۸/توسط admin

کنفرانس هنرفیلم سازی

بهمن ۱۵, ۱۳۹۸/توسط admin

بازی ریاضی

بهمن ۱۵, ۱۳۹۸/توسط admin

انجام کاربرگ دست ورزی

بهمن ۱۵, ۱۳۹۸/توسط admin

قصه گویی یک روز وارونه

بهمن ۱۵, ۱۳۹۸/توسط admin

انجام کتاب آموزشی

بهمن ۱۵, ۱۳۹۸/توسط admin

نمونه های گیاه،دانه های دارویی ودانه های خوراکی

بهمن ۱۵, ۱۳۹۸/توسط admin

نمونه های نوارهای اندازه گیری

بهمن ۱۵, ۱۳۹۸/توسط admin

اموزش عملی قلمه زدن گیاه

بهمن ۱۵, ۱۳۹۸/توسط admin

تدریس مفهومی خط وپاره خط ونیم خط

بهمن ۱۵, ۱۳۹۸/توسط admin

آموزش نقاشی توسط خود دانش اموز

بهمن ۱۵, ۱۳۹۸/توسط admin

کاربرگ ماز

بهمن ۱۵, ۱۳۹۸/توسط admin

حرکات مختلف توپ با نودل

بهمن ۱۵, ۱۳۹۸/توسط admin

بازی واکنشی با نودل

بهمن ۱۵, ۱۳۹۸/توسط admin

کلاس بازیهای حرکتی

بهمن ۱۵, ۱۳۹۸/توسط admin

قلمه گیاهان

بهمن ۷, ۱۳۹۸/توسط admin

آموزش دانه های خوراکی وغیر خوراکی

بهمن ۶, ۱۳۹۸/توسط admin

ایجاد انگیزه برای تدریس اندازه گیری

بهمن ۶, ۱۳۹۸/توسط admin

میوه های تک دانه و چند دانه

بهمن ۲, ۱۳۹۸/توسط admin

جشن ساعت

بهمن ۲, ۱۳۹۸/توسط admin

شناسامه امام علی( ع )

بهمن ۲, ۱۳۹۸/توسط admin

مفهوم سازی تقسیم

بهمن ۲, ۱۳۹۸/توسط admin

سرگذشت دانه

بهمن ۲, ۱۳۹۸/توسط admin

جشن عدد صد کلاس دوم ۲

دی ۲۹, ۱۳۹۸/توسط admin

کاردستی با لوازم بازیافتی

دی ۲۹, ۱۳۹۸/توسط admin

املای حدس کلمه

دی ۲۹, ۱۳۹۸/توسط admin

دست ورزی

دی ۲۹, ۱۳۹۸/توسط admin

مفهوم واحدهای اندازه گیری

دی ۲۹, ۱۳۹۸/توسط admin

خلاقیت با چوب پنبه و قاشق(پروانه)

دی ۲۹, ۱۳۹۸/توسط admin

شوشو شکمو

دی ۲۹, ۱۳۹۸/توسط admin

زنگ قصه گویی

دی ۲۹, ۱۳۹۸/توسط admin

زنگ نقاشی

دی ۲۹, ۱۳۹۸/توسط admin

تدریس درس یار مهربان

دی ۲۹, ۱۳۹۸/توسط admin

پوشاک زمستانی

دی ۲۹, ۱۳۹۸/توسط admin

زنگ نقاشی

دی ۲۹, ۱۳۹۸/توسط admin

خلاقیت با سفال

دی ۹, ۱۳۹۸/توسط admin

خلاقیت با پارچه

دی ۹, ۱۳۹۸/توسط admin

اوریگامی

دی ۹, ۱۳۹۸/توسط admin