اخبار پایه ها

کارگاه کامپیوتر

کارگاه کامپیوتر کلاس چهارم ۱ و 2
آبان ۲۲, ۱۳۹۸/توسط admin

کنفرانس درس ۴ مطالعات اجتماعی

آشنایی با نقشه وکاربرد آن فراگیر علی پارساکلاس چهارم یک


آبان ۲۲, ۱۳۹۸/توسط admin

نقاشی آب و هوای سالم و آلوده

نقاشی آب و هوای سالم و آلوده, درس علوم-کلاس دوم 1
آبان ۲۲, ۱۳۹۸/توسط admin

کنفرانس دانش آموز وثوق

تحقیق علایم آزمایشگاهی علوم توسط دانش آموز وثوق-کلاس دوم 1
آبان ۲۲, ۱۳۹۸/توسط admin

نمایش چغندر پر برکت

نمایش چغندر پر برکت-کلاس دوم ۱
آبان ۲۲, ۱۳۹۸/توسط admin

مفاهیم اعداد

بازی ریاضی(مفاهیم اعداد)-پیش دبستانی
آبان ۲۲, ۱۳۹۸/توسط admin

برج هیجان

پیش دبستانی
آبان ۲۲, ۱۳۹۸/توسط admin

خلاقیت(اوریگامی)

خلاقیت(اوریگامی)ماشین-پیش دبستانی
آبان ۲۲, ۱۳۹۸/توسط admin

کنفرانس دانش آموز حسین فدایی

توضیحات دانش آموز حسین فدایی،در مورد دوزیستان و خزندگان در…
آبان ۲۲, ۱۳۹۸/توسط admin

روز دانش آموز پیش دبستانی ها

آبان ۲۲, ۱۳۹۸/توسط admin

کنفرانس دانش آموز محمدعلی اکبرخواه

(حیوانات اهلی و وحشی) در طی پروژه ی زمین-پیش دبستانی
آبان ۲۰, ۱۳۹۸/توسط admin

بازی ریاضی

بازی ریاضی(الگو یابی)-پیش دبستانی
آبان ۲۰, ۱۳۹۸/توسط admin

خلاقیت(دوخت)

دوزیستان در طی پروژه ی زمینپیش دبستانی
آبان ۲۰, ۱۳۹۸/توسط admin

زنگ نقاشی

پایه اول
آبان ۱۳, ۱۳۹۸/توسط admin

زنگ نقاشی

پایه دوم
آبان ۱۳, ۱۳۹۸/توسط admin

بازی هدفدار ریاضی(مفهوم باز و بسته)

هدف:افزایش دقت و تمرکز،تقویت مهارت های جسمی و حرکتی-پیش دبستانی…
آبان ۱۳, ۱۳۹۸/توسط admin

فعالیت (مونته سوری)

هدف:تقویت ادراک دیداری،دقت و تمرکز،اشخیص رنگ ها-پیش دبستانی
آبان ۱۳, ۱۳۹۸/توسط admin

کارگاه(مسی پلی)

هدف:تقویت سیستم پردازشی کودکتقویت حواس اصلی کودک-پیش دبستانی
آبان ۱۳, ۱۳۹۸/توسط admin

خلاقیت با گوش پاک کن

(حیوانات وحشی)-پیش دبستانی
آبان ۱۳, ۱۳۹۸/توسط admin

خلاقیت

حیوانات اهلی و فواید آن-پیش دبستانی
آبان ۱۳, ۱۳۹۸/توسط admin

نمایش خلاق(ضرب المثل)

یک کلاغ چهل کلاغ-پیش دبستانی
آبان ۱۳, ۱۳۹۸/توسط admin

قصه گویی(قصه های کهن پارسی)

با موضوع آرش کمانگیر-پیش دبستانی
آبان ۱۳, ۱۳۹۸/توسط admin

نقاشی و خلاقیت

نقاشی و خلاقیتپایه سوم
آبان ۱۳, ۱۳۹۸/توسط admin

دقت و تمرکز

انجام کارهای خوب در قالب بازیهای حرکتی(دقت و تمرکز) - پیش …
آبان ۱۱, ۱۳۹۸/توسط admin

توضیح خانه های عشایری و شهری

(تفاوت شهر و روستا)توسط دانش آموزان آرمان خرازیان و ابولفضل خرم…
آبان ۱۱, ۱۳۹۸/توسط admin

بازی و ریاضی

(الگو یابی،شمارش،تشخیص رنگ های اصلی،ادراک دیداری،دقت و تمرکز - پیش دبستانی
آبان ۱۱, ۱۳۹۸/توسط admin

ارائه دانش آموزان در مورد زندگی پرندگان

توضيحات دانش اموز پرهام هاديزاده در مورد زندگي پرندگان در طي…
آبان ۱۱, ۱۳۹۸/توسط admin

خلاقیت و برش با قیچی

هدف:تقویت عضلات ریز انگشتان - پیش دبستانی
آبان ۱۱, ۱۳۹۸/توسط admin

ارائه محمدصدرا حاجتی در مورد حیوانات اهلی و وحشی

توضیحات دانش آموز محمدصدرا حاجتی در مورد حیوانات اهلی و وحشی…
آبان ۶, ۱۳۹۸/توسط admin

دست ورزی

دقت و تمرکز،هماهنگی چشم و دست - پیش دبستانی
آبان ۶, ۱۳۹۸/توسط admin

بازی و ریاضی

بازی ریاضی قرینه یابی - پیش دبستانی
آبان ۶, ۱۳۹۸/توسط admin

کارگاه دومینو

هدف:تشخیص رنگها،شمارش،الگویابی-پیش دبستانی
آبان ۶, ۱۳۹۸/توسط admin

بازی و ریاضی

بازی و ریاضی شروع جمع و تفریق دو رقمی به وسیله کوییزنر-کلاس دوم 1…
آبان ۶, ۱۳۹۸/توسط admin

خلاقیت و هنر

خلاقیت و هنر(فضاسازی ذهنی)پایه سوم
آبان ۶, ۱۳۹۸/توسط admin

کاربرگ بهداشت

کاربرگ مربوط به بهداشت-پیش دبستانی
آبان ۶, ۱۳۹۸/توسط admin

بازی ریتمیک

(چندتا دست میزنیم)-هدف:سرعت عمل،مشارکت گروهی،اشکال هندسی-پیش دبستانی
آبان ۶, ۱۳۹۸/توسط admin

بازی ریتمیک( قطار شادی)

بازی ریتمیک( قطار شادی)-پیش دبستانی
آبان ۶, ۱۳۹۸/توسط admin

دست ورزی

کاربرگ مربوط به فصل پاییز -پیش دبستانی
آبان ۶, ۱۳۹۸/توسط admin

خلاقیت

درست کردن اعداد ریاضی(۱،۲،۳) با استفاده از گِل سفال-پیش دبستانی
آبان ۶, ۱۳۹۸/توسط admin

مشاهده ی سنگ ها و صدف ها

مشاهده ی سنگ ها و صدف ها در طی پروژه ی زمین-پیش دبستانی
آبان ۶, ۱۳۹۸/توسط admin

مشاهده فلش کارت های حیوانات اهلی و وحشی

مشاهده ی فلش کارت های مربوط به حیوانات اهلی و وحشی در طی پروژه ی زمین…
آبان ۶, ۱۳۹۸/توسط admin

ارائه دانش آموز پرهام هادی‌زاده و محمد علی اکبرخواه در مورد پرندگان

توضیحات دانش آموز پرهام هادی‌زاده و محمد علی اکبرخواه در مورد پ…
آبان ۶, ۱۳۹۸/توسط admin

آزمایش علوم هوای سالم

آزمایش علوم هوای سالم وهوای آلوده دوم ۲
آبان ۶, ۱۳۹۸/توسط admin

گردش علمی

گردش علمی نو آموزان پیش دبستانی در طی پروژه ی زمین و نقاشی کود…
آبان ۱, ۱۳۹۸/توسط admin

بازی بادی پِرکاشِن

هدف:ایجاد دقت و تمرکز تشخیص رنگ ها - پیش دبستانی
مهر ۳۰, ۱۳۹۸/توسط admin

بازی مشارکتی

بازی مشارکتی(بیتِل روپ)هدف:تقویت عضلات رشد و مهارت های حرکت…
مهر ۳۰, ۱۳۹۸/توسط admin

دست ورزی

رد کردن نخ از داخل نی هاهدف:دقت و تمرکز،تقویت عضلات ریز انگشتان،هماهنگی چشم و دست…
مهر ۳۰, ۱۳۹۸/توسط admin

خلاقیت قورباغه

خلاقیت قورباغه( دوزیستان)در طی پروژه ی زمینپیش دبستانی
مهر ۳۰, ۱۳۹۸/توسط admin

بازی و ریاضی

بازی و ریاضی(بازی اشکال)هدف:دقت و تمرکز تشخیص رنگ ها - پیش …
مهر ۳۰, ۱۳۹۸/توسط admin

بازی نخ و مهره

هدف:آشنا شدن با مفهوم بیشتر و کمتر آشنایی با رنگ ها و اشکال ه…
مهر ۳۰, ۱۳۹۸/توسط admin

آموزش ساعت

مقدمه آموزش ساعت ( گذشته ومانده)-دوم ۲
مهر ۳۰, ۱۳۹۸/توسط admin

آموزش ویندوز

کارگاه کامپیوتر _ آموزش ویندوز -پایه چهارم
مهر ۳۰, ۱۳۹۸/توسط admin

آموزش تقارن

آموزش تقارن یک قسمتی ودوقسمتی سوم1
مهر ۳۰, ۱۳۹۸/توسط admin

زنگ نقاشی

زنگ نقاشیپایه دوم
مهر ۳۰, ۱۳۹۸/توسط admin

زنگ نقاشی

زنگ نقاشیپایه اول
مهر ۳۰, ۱۳۹۸/توسط admin

برگزاری مراسم اربعین حسینی در پیش دبستان سلام ثامن
مهر ۲۹, ۱۳۹۸/توسط admin

نمایش مهربانی

نمایش مهربانی با پرنده -درس هدیه پایه ۲
مهر ۲۴, ۱۳۹۸/توسط admin

درس علوم خوراکی ها

درست کردن سالاد الویه درس علوم خوراکی ها - کلاس سوم
مهر ۲۴, ۱۳۹۸/توسط admin

کاربرگ روز نابینایان

کاربرگ روز نابینایان(روز عصای سفید)-پیش دبستانی
مهر ۲۴, ۱۳۹۸/توسط admin

بازی ریاضی(مونته سوری)

هدف:دقت و تمرکز،تشخیص رنگ ها،الگویابی -پیش دبستانی
مهر ۲۴, ۱۳۹۸/توسط admin