فیلم ها

کلیپ مراسم های عزاداری دهه صفر ۹۸

آبان ۸, ۱۳۹۸/توسط admin

کلیپ جشن شکوفه ها

مهر ۱۴, ۱۳۹۸/توسط admin

کلیپ هفته ششم پایگاه تابستانه پیش دبستانی و دبستان سلام ثامن

مرداد ۳۱, ۱۳۹۸/توسط admin

کلیپ هفته پنجم پایگاه تابستانه پیش دبستانی و دبستان سلام ثامن

مرداد ۲۰, ۱۳۹۸/توسط admin

کلیپ هفته چهارم پایگاه تابستانه پیش دبستانی و دبستان سلام ثامن

مرداد ۱۳, ۱۳۹۸/توسط admin

کلیپ هفته سوم پایگاه تابستانه پیش دبستانی و دبستان سلام ثامن

مرداد ۶, ۱۳۹۸/توسط admin

کلیپ هفته دوم پایگاه تابستانه پیش دبستان و دبستان سلام ثامن

تیر ۳۰, ۱۳۹۸/توسط admin

کلیپ هفته اول پایگاه تابستانه (۹۸) سلام ثامن

تیر ۲۴, ۱۳۹۸/توسط admin

کلیپ فعالیت های آموزشی پیش دبستانی سلام ثامن

تیر ۲۰, ۱۳۹۸/توسط admin

کلیپ فعالیت های آموزشی پایه های دبستان سلام ثامن

تیر ۱۱, ۱۳۹۸/توسط admin

کلیپ فوق برنامه های پیش دبستان و دبستان سلام ثامن

تیر ۱۱, ۱۳۹۸/توسط admin

کلیپ مسابقات پیش دبستان و دبستان سلام ثامن

تیر ۱۰, ۱۳۹۸/توسط admin
بارگذاری موارد بیشتر