مطالب توسط admin

کارگاه آموزش خانواده، ارتباط همدلانه والد-فرزند

همدلی چیست؟ همدلی یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد، درک کند. همدلی یعنی توانایی ورود به دنیای دیگران و توانایی اینکه خود را جای دیگران بگذاریم، واقعیت را از دید آنها ببینیم و احساسات آنها را در مورد چیزهای مختلف بفهمیم. همدلی به فرد کمک می […]

کارگاه آموزش خانواده-ارتباط هیجان مدار والد-فرزند

هیجان چیست؟ انسان در ارتباط متقابل با پدیده ها و بر اثر فرآیند هایی مانند ادراک، حافظه، تفکر و استدلال، شناخت پیدا می کند و از این طریق قادر می شود درباره جهان خارج و خویشتن بیاندیشد، تصمیم بگیرد، حل مسئله انجام دهد و یا خاطره ای را یادآوری کند. در عین حال همراه با […]