دست ورزی ( کار با سنباده)🦒
پیش دبستانی ۲
سرکار خانم ساجدی
خرداد ۱۴۰۲ 🌺🌹

آشنایی با چگونگی هضم غذا در رابطه با پروژه اندامها و اعضای بدن
پیش دبستانی ۲
سرکار خانم ساجدی
خرداد ۱۴۰۲ 🌺🌹

کار با سی دی💿
در رابطه با پروژه موجودات زنده🐝
پیش دبستانی ۲
سرکار خانم ساجدی
اردیبهشت ۱۴۰۲ 🌺🌹

اردوی شهرک ترافیک🚗🚲🛴🛵
پیش دبستانی ۲
سرکار خانم ساجدی
اردیبهشت ۱۴۰۲ 🌹🌸

کاردستی به مناسبت جشن دهه فجر پیش دبستانی ۲ سرکار خانم ساجدی🌺 بهمن ماه ۱۴۰۱❄☃

کار با سفال ( کفشدوزک )🐞
در رابطه با پروژه موجودات زنده
پیش دبستانی ۲
سرکار خانم ساجدی🌺
بهمن ماه ۱۴۰۱❄☃

تمرین مداد✏ و پاک کن.
نقاشی کرم ابریشم👨💻
مدرس:سرکار خانم خلیلی
پیش دبستانی ۲
سرکار خانم ساجدی🌺
دی ماه ۱۴۰۱❄☃

کارباسفال
(درست کردن جوجه تیغی)🦔
پیش دبستانی ۲
سرکار خانم ساجدی🌺

آموزش احترام به سالمندان👵🧓
کلاس پیش دبستانی ۲
سرکار خانم ساجدی
آذر ۱۴۰۱🍂🍁