• حضور پرشور دانش آموزان در مدرسه آدر ۱۴۰۰

  • برگزاری مراسم ۲۲ بهمن

  • بازگشایی مدرسه سلام در اول مهر و جشن شروع سال تحصیلی

سامانه آموزش مجازی

کلیپ های درسی ۱دقیقه ای

برنامه های آموزشی

جدیدترین اخبار مجموعه

سلام؛ به آینده روشن فرزندان شما می اندیشد…

اخبار پایه ها

با مجموعه مدارس سلام موفقیت را به فرزندان خود هدیه کنید

سایت های مرتبط