• یلدای ۹۸

  • برگزاری مراسم ۲۲ بهمن

  • بازگشایی مدرسه سلام در اول مهر و جشن شروع سال تحصیلی

  • لذت بردن دانش آموزان از محیط زیبای دبیرستان سلام ثامن

جدیدترین اخبار مجموعه

سلام؛ به آینده روشن فرزندان شما می اندیشد…

جدیدترین اخبار مدرسه

اردوها و بازدید ها

برنامه آموزشی

اخبار پایه ها

با مجموعه مدارس سلام موفقیت را به فرزندان خود هدیه کنید

سایت های مرتبط